Specialanpassade fixturer löser komplexa utmaningar hos GKN Aerospace

GKN Aerospace är en multinationell koncern med fler än 45 000 anställda. På divisionen Engines, med huvudkontor i Trollhättan, utvecklas och tillverkas avancerade motordelar till flygplan och rymdraketer. Det är också en verksamhet som ligger A Teknik nära – både geografiskt och historiskt. 

Samarbetet mellan A Teknik och GKN sträcker sig tillbaka till 80-talet då en tidigare anställd, Bertil Andersson, såg ett behov av att komplettera verksamheten vid dåvarande Volvo Aero med specialtillverkning av maskiner och produktionsutrustning. Det blev startskottet för A Teknik – men också för ett nära samarbete med GKN som har fortsatt med oförminskad styrka sedan dess. 

GKN och A Teknik har sedan starten samarbetat tätt på fixtursidan, ett arbete som ställer höga krav på noggrannhet och precision. På grund av komplexa tillverkningsprocesser krävs ofta specialanpassade fixturer för  att hålla ämnen och detaljer på plats. Och när GKN inte har resurser eller rätt expertis kopplas A Teknik in. 

”A Teknik har byggt upp ett stort förtroende under åren och är idag en av våra viktigaste underleverantörer. Vi kan lita på att de alltid ställer upp – även med kort varsel – vilket skapar en trygghet för oss. Dessutom har de mycket kompetent personal som löser det mesta.” 
– Anders Freiholtz, ansvarig för verktygstillverkning och inköp på GKN Aerospace Sweden. 

Under åren har samarbetet med GKN utvecklats och A Teknik är sedan länge en reviderad och godkänd partner på flera olika områden. Inom flygindustrin ställs mycket hårda krav på att alla – och då även underleverantörer – som är involverade vid tillverkning av flygplansdetaljer och motorer måste vara godkända enligt flera olika parametrar. 

”Vi brukar bjuda hit våra underleverantörer så att de får vara med ute i produktionen och se maskinparken som jobbar med flygdetaljer. Här har vi flera hundra maskiner, varav många kostar uppemot 40 miljoner kronor styck, och det är viktigt att underleverantörerna förstår hur kostsamt det skulle vara om en sådan maskin står stilla.” 
– Anders Freiholtz, ansvarig för verktygstillverkning och inköp på GKN Aerospace Sweden. 

A Teknik är en av få underleverantörer som är delaktiga i GKNs militära verksamhet, där behovet av fixturer och hjälpverktyg för montering och service är stort. På senare tid har A Teknik även kopplats in för tillverkning av ”Ground Support Equipment”, en form av kringutrustning som används för att kunna genomföra akutservice ute på flygflottiljer runt om i världen.  

Framöver ser GKN att behovet av tillverkning av fixturer kommer fortsätta öka. Inte minst med tanke på att man satsar på att utveckla sitt miljötänk genom bränsleeffektivare motorer, vilket skapar ett stort behov av utvecklingsdetaljer och prototyper. Därmed behövs det även i framtiden ett nära samarbete med underleverantörer som besitter hög kompetens och erfarenhet inom tillverkning av både protyper och fixturer – och här spelar A Teknik en viktig roll. 

Vilka utmaningar kan vi hjälpa dig att lösa? Hör av dig!