Om oss

Vi är det förnuftiga valet. Kompetenta, pålitliga och flexibla är vi inte bara en leverantör i raden, utan en kvalificerad och konkurrenskraftig helhetspartner inom utveckling och tillverkning. Vi representerar den moderna industrin med en dynamisk organisation som besitter såväl bredd som spets. Vi är den enda kontakt du behöver. Välkommen till A Teknik!

Kvalitet och verksamhetspolicy

Vår framgång som leverantör av mekaniska precisionskomponenter bygger på hållbar utveckling och samverkan mellan våra kunder, medarbetare och ägare. Våra mål ska säkerställa denna utveckling och samverkan.

Vi bidrar till våra kunders framgång och totala kvalitet genom grundlig kunskap om deras behov, ständig förbättring och mätning av vår förmåga att leva upp till dessa.

Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och trivsel.

Vi har fokus på våra betydande miljöaspekter, förebyggande av förorening, att uppfylla lagar, intressenters krav, minska slöserier och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till minskad miljöpåverkan, högre kvalitet, effektivitet samt en god lönsamhet över tid.

Kunder och intressenter

Vi anstränger oss mycket för att alltid vara det självklara förstavalet. Relevanta och kunniga vill vi bidra till våra kunders framgångsresor, och det gör vi genom att se till att vi överträffar förväntningar och aldrig någonsin tummar på kvaliteten!
Genom en ständigt pågående dialog med våra uppdragsgivare är vi med hela vägen, från idé genom utveckling till tillverkning och leverans, men tar också ett fortsatt ansvar för produkternas livscykel genom utvärdering, underhåll, reparation och uppdatering.

Våra kunder återfinns i den moderna industrin, och inte sällan i krävande och komplexa branscher inom flygindustri, life science, energi- och livsmedelsbransch. Vi bygger vårt varumärke på tillit och trygghet. På det faktum att vi skapar tekniska lösningar åt de som förändrar världen. Vår kreativitet som möjliggör att våra kunder förverkligar sina missioner – det är vad som driver oss framåt!

Historia

1983 grundades A Teknik av Bertil och Ulla-Britt Andersson i Trollhättan. Deras största kund blev Bertils tidigare arbetsgivare, Volvo Aero, och samarbetet med dem har fortsatt utvecklas. Idag heter de GKN, och är fortfarande en av våra stora kunder.

2010 startades Indvelop AB av Mattias Eriksson och Per Guvå och samma år förvärvades A Teknik av Bertil och Ulla-Britt. Namnet A Teknik behölls, inte minst för det strategiska i att alltid finnas överst i listor som sorteras i bokstavsordning.

2011 utökades verksamheten genom förvärv av familjeföretaget Oskars Precisionsteknik i Oxelösund. Ett företag som bidrog med väl utvecklade relationer med flera medtech-bolag, vilka kommit att bli en betydande del av A Tekniks affär.

2012 fortsatte tillväxtresan genom att Duroc Tooling, med anor från Robertsfors järnverk och en gedigen historia av verktygstillverkning inom ASEA, införlivades som ett systerbolag och fick namnet A Teknik i Robertsfors.

2013 gjordes betydande investeringar för att utöka kapaciteten inom trådgnistning och 5-axlig fräsning i Trollhättan och samma år slogs verksamheterna i de båda städerna samman till ett bolag och ett gemensamt MPS-system infördes.

2015 tog Daniel Fredriksson, som utvecklats inom vår egen verksamhet, över ansvaret i Trollhättan.

2018 inleddes samarbeten med Volvo Penta och Parts, vilka utvecklats väl genom åren.

2020 tog Erik Nilsson, som också kommer från våra egna led, över ansvaret i Robertsfors.

2022 gjordes investeringar i Trollhättanfabriken: en 5-axlig maskin med automationscell för korta och mellanlånga serier. Detta säkerställde en ökad kapacitet i 5-axlig fräsning och inledde en intressant utveckling av flexibel automation. I Robertsfors bidrog investeringar under samma år till att den 5-axliga kapaciteten utökades med 25 %.

Vilka utmaningar kan vi hjälpa dig att lösa? Hör av dig!