NÄRA, FLEXIBLA OCH LYHÖRDA LEVERERAR A TEKNIK

BRED KOMPETENS,
HÖG PRECISION OCH ODISKUTABEL KVALITET

TILL DEN MODERNA INDUSTRIN.

NÄRA, FLEXIBLA OCH LYHÖRDA LEVERERAR VI

BRED KOMPETENS,
HÖG PRECISION OCH ODISKUTABEL KVALITET

TILL DEN MODERNA INDUSTRIN.

Utveckling | Konstruktion | Engineering

Produktionseffektiva lösningar

TILLVERKNING

Precisionskomponenter i prototyp, enstycks och serie

REPARATIONER | UNDERHÅLL

Förebyggande och avhjälpande – planerat eller akut

MÄTTEKNIK

För absolut högsta precision och kvalitet

Utveckling | Konstruktion | Engineering

Produktionseffektiva lösningar

TILLVERKNING

Precisionskomponenter i prototyp, enstycks och serie

REPARATIONER | UNDERHÅLL

Förebyggande och avhjälpande – planerat eller akut

MÄTTEKNIK

För absolut högsta precision och kvalitet

Vilka utmaningar kan vi hjälpa dig att lösa? Hör av dig!

Nyheter

Referenskunder

Tunga fordon

Vi har flera världsledande kunder – bland annat inom tung fordonsindustri där vi har ett tätt samarbete avseende utveckling, tillverkning och underhåll av avancerade plåtverktyg för serieproduktion.

Medtech

Vi har utvecklat ett tätt samarbete avseende serieproduktion och reservdelsproduktion av avancerade precisionskomponenter till vår kund inom medicinska maskiner och utrustning.

Upplägget inkluderar orderhantering genom EDI, prognoser och lagerhantering i integrerade systemlösningar för rationell administration och störningsfria leveranser.

Högteknologi

Vi arbetar idag tätt med medelstora produktbolag med mycket högteknologiska och avancerade produkter. Samarbetet omfattar utveckling, prototyper, verktyg för tillverkning, serieproduktion i korta serier.

På A Teknik har vi flera världsledande kunder – bland annat inom tung fordonsindustri där vi har ett tätt samarbete avseende utveckling, tillverkning och underhåll av avancerade plåtverktyg för serieproduktion.

Vi på har utvecklat ett tätt samarbete avseende serieproduktion och reservdelsproduktion av avancerade precisionskomponenter till vår kund inom medicinska maskiner och utrustning.

Upplägget inkluderar orderhantering genom EDI, prognoser och lagerhantering i integrerade systemlösningar för rationell administration och störningsfria leveranser.

Vi arbetar idag tätt med medelstora produktbolag med mycket högteknologiska och avancerade produkter. Samarbetet omfattar utveckling, prototyper, verktyg för tillverkning och serieproduktion i korta serier.

Vilka utmaningar kan vi hjälpa dig att lösa? Hör av dig!