Verksamheten är fokuserad på aluminiumgjutning med tillhörande bearbetning, svetsning och montering med totalt ca 60 medarbetare. Vi söker en ledare som kan utveckla den interna och externa logistiken i vår verksamhet. Logistikgruppen ansvarar för hela flödet från inleveranser till utleveranser.

Du kommer bl a leda gruppen i att…

       arbeta med leveranser till kund och legoleverantörer (packning, transportbokning, lastning, etc)

       föra in information om leveranssituationen till planeringsfunktionen

       arbeta med lagret av ingående och utgående material.

       ansvara för kvalitésporten, dvs vara kundens öga på kvalitén.

       medverka till, och delta i, kompetensutveckling av personalen

       driva arbetet med att standardisera och ständigt förbättra arbetssätt.

       tillsammans med chef och övriga samordnare utveckla verksamheten utifrån en helhet.

       aktivt arbeta så att avdelningens mål inom kvalitet, kostnad och leveranssäkerhet uppfylls

       utveckla samarbetet med både interna och externa kunder.

Vi söker dig har arbetslivserfarenhet inom logistik i en producerande verksamhet. Har relevant utbildning inom logistik. Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska för att kommunicera med kunder. Har god analytisk förmåga och arbetar strukturerat. Vi ser gärna att du har jobbat med LEAN-principer. Du trivs med att leda och coacha en mindre grupp där du själv arbetar aktivt. Du har en förmåga att vara tydlig i din kommunikation gällande krav och behov vid möten och genomgångar. Att ta kontakt med externa aktörer är inga problem för dig där du är relationsskapande och samarbetsvillig. Vidare arbetar du bra självgående och tar ansvar för dina egna processer där stresstålighet är en fördel.

Kontaktperson är Platschefen Ulf Holma (070 242 40 72). Skicka din ansökan till platschefen Ulf Holma på mail. ulf.holma@ateknik.se Märk ansökan ”Samordnare logistik” senast den 16 juni.