• Smedjan RobertsforsOrten har fått sitt namn från grosshandlaren Robert Finlay och Robertsfors bruk anlagt 1758. Robert Finlay och John Jennings etablerade bruket 1758, vilket den svenska staten stöttade dem med genom att ge skattefrihet för området i tolv år. Under sin storhetstid räknades handelsfirman Jennings & Finlay som en av Sveriges absolut största järnexportörer.
  • I arvet av denna järnbearbetning har orten levt vidare och A-tekniks moderna historia började med verktygstillverkning inom ASEA.

Efter ett långt ägande övertog företaget Mikroverktyg verksamheten för att sedan sälja den vidare till Duroc Tooling.

2012 förvärvades företaget av A Teknik och ingår nu i den snabbt växande koncernen.