Verksamheten är fokuserad på bearbetning, svetsning, ytbehandling och montering i två närliggande fabriker med totalt ca 35 medarbetare. Du är formell platschef för hela verksamheten på plats men har främst fokus på det operativa ledningsansvaret för hela processen ”order till leverans” i Ödeshög. Du är dessutom en del av A Teknik-koncernens ledningsgrupp.

Du ansvarar för att leda, planera samt ständigt utveckla din verksamhet, organisation och produktion med avseende på kapacitet, kompetens, arbetsmiljö, kvalitet, produktivitet, och leverans. Att leda verksamheten mot uppsatta mål, dagligen och på lång sikt genom medarbetarna, är centralt i din roll.

Du har teknisk utbildning och erfarenhet av ledning inom produktion i verkstadsindustri. Detta har gett dig erfarenhet och kompetens inom ledarskap, förbätt­ringsarbete samt moderna principer för produktion (Lean). Du har intresse av produktionsteknik samt fallenhet för struktur, ordning och reda samt ledarskap.

Din ansökan skickar du via mail senast 2016-02-28 till info@ateknik.se. Märk ansökan ”Produktionschef Ödeshög”.

För mer information avseende tjänsten kontaktas:

VD Per Guvå; 070 330 20 28