Sök nyhet

Rekrytering av Key Account Manager till A Teknik-koncernen

Marknadsfunktionen inom A Teknik arbetar på koncernnivå, vilket innebär att en samlad organisartion ansvarar för marknad och försäljning till samtliga koncernbolag. Förutom försäljning till nya och befintliga kunder har vi en kundsupportfunktion som bl.a. ansvarar för den dagliga dialogen och orderhantering… Läs mer »

Ny Operations Manager för A Teknik i Ödeshög

Den 14 augusti tillträdde Jan Dacksjö tjänsten som Operations Manager för A Teknik i Ödeshög. Jan har mångårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom svensk verkstadsindustri och kommer närmast från en tjänst som Verkstadschef på Motala Verkstad.