Patrik Carlsson tillträder 7 oktober 2015 som operativ chef för A Teknik Alugjut. Patrik har en gedigen erfarenhet av ledande befattningar bl a som VD för Witte Pemax AB, Vice Koncernchef, IMG AB och VD och Koncernchef, Calix Group AB.


Koncernledningen