Patrik Carlsson har den 1 februari tillträtt tjänsten som chef för Marknads- och Försäljningsorganisationen inom A Teknikkoncernen. Han efterträder Johan Suup som valt att lämna A Teknik för andra uppdrag.

Patrik har sedan förvärvet av Boråsenheten 2015 arbetat som Operations Manager för A Teknik Alugjut. En tjänst han nu lämnar så snart en efterträdare rekryterats. Patrik har en gedigen erfarenhet från marknads- och försäljningssidan inom svensk och internationell verkstadsindustri. Erfarenheter som nu kommer väl till pass i arbetet att vidareutveckla A Teknikkoncernens marknads- och försäljningsarbete.