Ansvarig – Ekonomi och administration

Telefon: + 46 520 47 80 96

Mobilnr: + 46 702 59 40 23

e-mail: maria.adriansson@ateknik.se.

Bolag: A Teknik - Robertsfors, A Teknik - Trollhättan, Koncernen