Mätområde: 1 200 x 850 x 600
Mätnoggrannhet: (2,9+L/250) µm
Program: Calypso
Bordsbelastning: 600 kg

Anläggning(ar): Trollhättan