Horisontell svarv

  • Styrsystem: MAZATROL T PLUS
  • Max svarvdiameter: 200 mm
  • Subspindel
  • Max varvtal 4.000 rpm / 6.000 rpm
  • Verktygsväxlare:  Revolver 12 platser
  • Stångmatare: Symco RS-565, max dia 60 mm

Anläggning(ar): Robertsfors