Kompetenstyp: Mätteknik

Mätteknik

Uppmätningar av utfallsprover, kalibrering av fixturer eller kontrollmätning av detaljer från produktion. Mätning utförs i tempererat mätrum och om så önskas levereras fullständiga mätprotokoll.