Följd-, press-, klippverktyg

A Teknik erbjuder konstruktion och tillverkning med totalansvar, maskinbearbetning från modell samt konstruktionsuppdrag. Kapacitet för tillverkning, montering och provning av verktyg upp till 3,2 meter med en presskapacitet på maximalt 1000 ton.

Laserhärdning av tex radier i klipp eller formverktyg medger en ökad design/konstruktionsgrad och en väsentligt ökad livslängd i verktyget.
Metoden ger möjlighet till exakt härddjup, profil och hårdhet. En annan stor fördel är att det inte behövs någon efterbearbetning pga en minimal deformation.

Laserimpregnerade formdelar. Vid extrema applikationer där nötning, friktion, värme/kyla är problemområden kan laserimpregnerade formade ytor med Titankarbid (TiC) vara en lösning. Titankarbiden ger en extremt hård yta, ca 3000HV. Hårdheten kombinerat med laserns förmåga att applicera tjocka skikt ger ett oöverträffat resultat på ytor som utsätts för extremt slitage eller påkletning. Metoden används i dag inom olika områden som tex presshärdning.

Bolag: A Teknik - Robertsfors