Bearbetningsavdelningarna i Borås och Sörstaförs sysslar huvudsakligen med bearbetning av sandgjuten aluminium. Verksamheten är specialiserad på små och mellanstora serier av aluminiumgods upp till 25kg. Vi kan erbjuda våra kunder en komplett materialanskaffningslösning då vi tar fram produktionsverktyg, gjuter, bearbetar och monterar en färdig produkt till kunden. Boråsenheten är bland annat leverantör till stora företag så som Volvo, Scania, Atlas Copco och ABB. Vi levererar gods till kunder över hela världen.

Bolag: