Vi har lång erfarenhet av utvecklingsprojekt. Antingen som del i större kundprojekt eller med helhetsansvar för att utveckla maskiner eller enskilda detaljer från idé till produktionsfärdiga dokumenterade produkter. Produktionsvänliga produkter med låg livscykelkostnad tar vi inget extra för!

En produkts tillverkningskostnad ligger till stor del i konstruktionen. Vi kan genomlysa produkter och ge förslag på anpassade konstruktionslösningar som ger lägre tillverkningskostnad utan att tulla på kravbild och kvalité. När konstruktion och produktion samverkar kan vi nå kostnadsreduceringar med hög konkurrenskraft i ett globalt perspektiv!

Bolag: A Teknik - Robertsfors, Koncernen