ISO 14001 är del av en serie standarder som kan tillämpas i vilken organisation som helst, var som helst, med hänsyn till miljöledning. Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

Nedan finner du länkar till våra certifikat:

A Teknik AB sv

A Teknik AB eng

Bolag: A Teknik - Robertsfors, A Teknik - Trollhättan, Koncernen