Uppmätningar av utfallsprover, kalibrering av fixturer eller kontrollmätning av detaljer från produktion. Mätning utförs i tempererat mätrum och om så önskas levereras fullständiga mätprotokoll.

Bolag: A Teknik - Robertsfors