Konstruktion och tillverkning av fixturer. Totalåtagande innefattande problemanalys, konstruktion, simulering, tillverkning, montering samt en slutlig installation och drifttagning hos kund. Även tillverkningsuppdrag efter befintligt ritningsunderlag.

• bearbetningsfixturer för skärande bearbetning
• mät- och kontrollfixturer med stor noggrannhet
• svets- och sammansättningsfixturer

Bolag: A Teknik - Robertsfors