Vår konstruktionsavdelning består av både innovatörer och praktiska verktygsmakare. Lång erfarenhet har gett oss möjlighet att hantera allt från konstruktion av verktyg och produktionsutrustning för de senaste bilmodellerna till komplett produktutveckling från en ide.

En leverans ser vi alltid som ett helhetsåtagande och vi tar gärna fullt ansvar för hela produktionskedjan – från konstruktion och projektledning till funktion och uppföljning. En bra konstruktion medverkar till ett snabbt och säkert produktionsflöde samt ett effektivt resursutnyttjande vilket ger markant bättre ekonomi och lönsamhet.

Produktionsutrustning i allmänhet och verktyg i synnerhet måste tillverkas med helhetssyn. Därför lägger vi stor omsorg vid förarbetet. Vår ambition är att vara goda lyssnare och försöka möta våra kunder öga mot öga och inte enbart via telefon och elektroniska underlag.

Våra erfarna konstruktörer arbetar i 3D-miljö. Program vi nyttjar är Solid Works, Catia -V5. Beredning och NC-programmering sker i EdgeCam och MasterCam.

Bolag: A Teknik - Robertsfors, Koncernen