Verksamheten vid A Teknik Alugjut AB är fokuserad på aluminiumgjutning med tillhörande bearbetning, svetsning och montering och sysselsätter totalt ca 60 medarbetare.

Utöver rollen som CNC-operatör har du en roll som produktionssamordnare, vilket innebär att planera och leda arbetet för de ca 10 medarbetarna på CNC-avdelningen. Dessutom leder och fördelar du det dagliga förbättringsarbetet i gruppen samt deltar i företagets förbättringsgrupp.

Du är i botten CNC-operatör, gärna med erfarenhet och intresse av produktionsteknik och kvalitetsteknik samt fallenhet för struktur, ordning och reda samt ledarskap.

Din ansökan skickar du via mail senast 2016-04-30 till info@ateknik.se. Märk ansökan ”CNC-samordnare Alugjut”.

För mer information avseende tjänsten kontaktas:

Patrik Carlsson; 033-555 53 61, 070-377 90 77