Kategori: Trollhättan

Rekrytering av Key Account Manager till A Teknik-koncernen

Marknadsfunktionen inom A Teknik arbetar på koncernnivå, vilket innebär att en samlad organisartion ansvarar för marknad och försäljning till samtliga koncernbolag. Förutom försäljning till nya och befintliga kunder har vi en kundsupportfunktion som bl.a. ansvarar för den dagliga dialogen och orderhantering… Läs mer »

Ny Chef för Marknad och Försäljning

Patrik Carlsson har den 1 februari tillträtt tjänsten som chef för Marknads- och Försäljningsorganisationen inom A Teknikkoncernen. Han efterträder Johan Suup som valt att lämna A Teknik för andra uppdrag. Patrik har sedan förvärvet av Boråsenheten 2015 arbetat som Operations.. Läs mer »

Plats- och produktionschef till A Teknik Ödeshög AB

Verksamheten är fokuserad på bearbetning, svetsning, ytbehandling och montering i två närliggande fabriker med totalt ca 35 medarbetare. Du är formell platschef för hela verksamheten på plats men har främst fokus på det operativa ledningsansvaret för hela processen ”order till.. Läs mer »