Kategori: A Teknik Alugjut AB

Rekrytering av Key Account Manager till A Teknik-koncernen

Marknadsfunktionen inom A Teknik arbetar på koncernnivå, vilket innebär att en samlad organisartion ansvarar för marknad och försäljning till samtliga koncernbolag. Förutom försäljning till nya och befintliga kunder har vi en kundsupportfunktion som bl.a. ansvarar för den dagliga dialogen och orderhantering… Läs mer »

Samordnare med logistik kompetens till Borås

Verksamheten är fokuserad på aluminiumgjutning med tillhörande bearbetning, svetsning och montering med totalt ca 60 medarbetare. Vi söker en ledare som kan utveckla den interna och externa logistiken i vår verksamhet. Logistikgruppen ansvarar för hela flödet från inleveranser till utleveranser… Läs mer »

CNC-operatör med samordningsansvar

Verksamheten vid A Teknik Alugjut AB är fokuserad på aluminiumgjutning med tillhörande bearbetning, svetsning och montering och sysselsätter totalt ca 60 medarbetare. Utöver rollen som CNC-operatör har du en roll som produktionssamordnare, vilket innebär att planera och leda arbetet för.. Läs mer »