Bolag: A Teknik - Robertsfors

ISO 9001:2015

Ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt i alla företagets processer samt ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete är en självklarhet inom A Teknik. Eftersom vi alltid utmanar våra processer för att utvecklas som verksamhet är det en självklarhet för oss att uppfylla och.. Läs mer »

ISO 14001:2015

ISO 14001 är del av en serie standarder som kan tillämpas i vilken organisation som helst, var som helst, med hänsyn till miljöledning. Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka.. Läs mer »

Licenssvetsning

I Trollhättan svetsar vi små serier, även i avancerade material som tex Inconel, Titan, Hastelloy etc. Ödeshög svetsar i svart och rostfritt i stora voylmer.

Mattias Eriksson

Vice VD och koncernchef A Teknik Tel: 070-370 67 78 E-post: mattias.eriksson@indvelop.com