Bolag: Koncernen

ISO 9001:2015

Ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt i alla företagets processer samt ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete är en självklarhet inom A Teknik. Eftersom vi alltid utmanar våra processer för att utvecklas som verksamhet är det en självklarhet för oss att uppfylla och.. Läs mer »

ISO 14001:2015

ISO 14001 är del av en serie standarder som kan tillämpas i vilken organisation som helst, var som helst, med hänsyn till miljöledning. Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka.. Läs mer »

Mattias Eriksson

Vice VD och koncernchef A Teknik Tel: 070-370 67 78 E-post: mattias.eriksson@indvelop.com

Engineering, CAD/CAM/PDM

Vår konstruktionsavdelning består av både innovatörer och praktiska verktygsmakare. Lång erfarenhet har gett oss möjlighet att hantera allt från konstruktion av verktyg och produktionsutrustning för de senaste bilmodellerna till komplett produktutveckling från en ide. En leverans ser vi alltid som.. Läs mer »