indvelop

A Teknik koncernen ägs av industriutvecklingsbolaget Indvelop AB.

Indvelop har sedan starten 2010 ett tydligt fokus att investera i små till mellanstora svenska industribolag. Genom ett långsiktigt ägande med fokus på utveckling av verksamheterna skapas nya värden.

Förutom de fem bolagen som förvärvats och idag utgör A Teknikkoncernen äger Indvelop även Norrlandsvagnar AB och Indrent AB.

Indvelop ägs och drivs av Mattias Eriksson och Per Guvå, som båda är engagerade i koncernbolagens utveckling.