Den 6 oktober 2015 förvärvar A Teknik koncernen genom A Teknik Alugjut AB rörelsen i Rani AB. Verksamhetens inriktning är rationell gjutning i aluminium i komplexa geometrier i korta och mellanlånga serier med efterföljande bearbetning och montering för leverans av kompletta detaljer.

Verksamheten består huvudsakligen av gjuteriet i Borås där gjutningen sker och även efterföljande bearbetning för leverans av kompletta detaljer, samt bearbetningsenheten i Kolbäck/Sörstafors. Verksamheterna i Lidköping kommer att lokaliseras till fabriken i Borås.

A Teknik Alugjut AB har inledningsvis 65 anställda och beräknas omsätta ca 100 msek. Bolagets profilering och unika kompetens och erbjudande utgör ett mycket intressant komplement inom koncernen A Teknik.


Koncernledningen